Dążąc do osiągnięcia równowagi życiowej, powinniśmy szukać spełnienia obejmującego jednocześnie nasz umysł, ciało, serce i ducha. Musimy w tym celu rozwijać i pielęgnować zdolności intelektualne, zdrowie fizyczne, dojrzałość emocjonalną i siłę wiary. Nick Vujicic s.275 "Niezwyciężony"