Założyciel zakonu dominikanów -  św. Dominik Guzman jest patronem kobiet niepłodnych, brzemiennych i rodzących. W Krakowie, w klasztorze na Gródku u sióstr dominikanek można otrzymać pasek św. Dominika. Podobnie jak medalik czy szkaplerz należy do sakramentaliów. Noszenie paska wraz z wytrwałą modlitwą  jest znakiem zawierzenia swojego nienarodzonego dziecka Bogu za wstawiennictwem św. Dominika.

 

Modlitwa i pasek św. Dominika

Modlitwa i pasek są przeznaczone dla kobiet, których ciąża jest zagrożona i dla tych które pragną potomstwa. Można również prosić siostry o modlitwę, posiadają one księgę ze świadectwami rodziców, którzy doczekali się szczęśliwie potomstwa.

Sakramentalia

Według Katechizmu Kościoła katolickiego, sakramentalia to święte znaki ustanowione przez Kościół, które "mają na celu przygotowanie ludzi do przyjęcia owocu sakramentów oraz uświęcanie różnych okoliczności życia" (KKK 1677). W klasztorze Matki Bożej Śnieżnej znajduje się kopia cudownego wizerunku św. Dominika z Soriano, przywieziona w 1641 r.

 

Św. Dominik - patron kobiet w ciąży

Św. Dominik pomagał wielokrotnie kobietom w ciąży, i pragnącym potomstwa, jego cuda uzdrowienia i ocalenia od śmierci matek stały się słynne.  Zwłaszcza obraz Dominika z Soriano we Włoszech cieszy się szczególnym kultem. Wizerunek powstał w XVI wieku i wtedy też zaczęto odmierzać bawełnianymi tasiemkami "miarę obrazu", był to ówcześnie rozpowszechniony zwyczaj, tzw. Święte Miary. Po poświęceniu tasiemki przy obrazie nosiły go kobiety w ciąży doświadczając wielu łask. Jeden z zapisanych cudów dotyczy przywrócenia do życia w 1619 r.konającej po poronieniu dziecka markizy Felice Caracciolo oraz jej córeczki. Inny zapisany przykład cudu związany jest z krakowską kopią obrazu. Mieszkanka grodu Kraka przyniosła przed obraz swojego synka, który urodził się martwy. Dziecko zostało wskrzeszone za wstawiennictwem św. Dominika i otrzymało na chrzcie imię Dominik. 

 

Modlitwy

Święty obiecał przed śmiercią, że nadal będzie udzielał pomocy z nieba. Do tej obietnicy odwołują się słowa modlitwy:

 

MODLITWA DO PANA BOGA za wstawiennictwem ŚW. DOMINIKA

Boże, Ty zechciałeś, aby Twój sługa, św. Dominik, przez swój cudowny Obraz w Rosiano spełniał także po śmierci swoje dzieła apostolstwa i dobroczynności, daj nam, Twoim wiernym, korzystać z owoców jego chwalebnej opieki we wszystkich niebezpieczeństwach duszy i ciała. Amen.

 

MODLITWA DO ŚW. DOMINIKA /"RESPONSORIUM"/

R/ O nadziejo przedziwna, którąś dał opłakującym Cię, kiedy przybliżał się Twój zgon: że będziesz po swej śmierci pomocny swoim braciom, skoro stawisz się przed Wszechmocnego Boga tron.
+ Spełń, Ojcze, to coś przyrzekł w ostatnią godzinę, i nam Twoim sługom okaż swą przyczynę!
V/ Ty, coś tyloma cudy swe imię wsławił, gdyś leczył ciała chore i kalekie, przyjdź do nas z łaską Pana Chrystusową i uzdrów dusze tą niebiańską mocą!
+ Spełń, Ojcze, to coś przyrzekł w ostatnią godzinę, i nam Twoim sługom okaż swą przyczynę.
V/ Niech Ojcu chwała wiecznie brzmi, Synowi i Duchowi po wszystkie dni.
+ Spełń, Ojcze, to coś przyrzekł…
Módlmy się:
Wszechmogący Boże, niech święty Dominik, który był gorliwym głosicielem objawionej prawdy, wspiera Twój Kościół swoimi zasługami i nauką i niech będzie dla nas troskliwym opiekunem.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

 

Więcej na ten temat:

http://www.dominikanki.republika.pl/pasek_sw_dominika.html

http://www.cudaboze.pl/2005/rozdzial.php?numer=11&rozdzial=3

http://www.cudaboze.pl/2005/rozdzial.php?numer=11&rozdzial=6