Pytanie 1

W ciągu ostatnich 7 dni:

Byłam zdolna do radości i dostrzegania radosnych stron życia

 • tak często jak zazwyczaj (0 punktów)
 • trochę rzadziej niż zwykle (1 punkt)
 • zdecydowanie rzadziej niż zwykle (2 punkty)
 • zupełnie nie byłam zdolna do radości (3 punkty)

 

Pytanie 2

W ciągu ostatnich 7 dni:

 Z radością wypatrywałam przyszłych zdarzeń i spraw:

 • tak jak zawsze (0 punktów)
 • rzadziej niż zawsze (1 punkt)
 • zdecydowanie rzadziej niż zwykle (2 punkty)
 • nie potrafiłam patrzeć w przyszłość z nadzieją (3 punkty)

 

Pytanie 3

W ciągu ostatnich 7 dni:

Miałam nieuzasadnione poczucie winy, gdy coś się nie udawało:

 • tak w większości przypadków (3 punkty)
 • tak, czasami (2 punkty)
 • rzadko (1 punkt)
 • nigdy (0 punktów)

 

Pytanie 4

W ciągu ostatnich 7 dni:

Bez istotnej przyczyny odczuwałam lęk i niepokoiłam się

 • zupełnie nie (0 punktów)
 • raczej nie (1 punkt)
 • czasami (2 punkty)
 • tak, bardzo często (3 punkty)

 

Pytanie 5

W ciągu ostatnich 7 dni:

Czułam się przestraszona i wpadałam w panikę bez większych powodów

 • tak, często (3 punkty)
 • czasami (2 punkty)
 • nie, raczej nie (1 punkt)
 • nie, nigdy (0 punktów)

 

Pytanie 6

W ciągu ostatnich 7 dni:

Wydarzenia przerastały mnie

 • tak, prawie wcale nie dawałam sobie rady (3 punkty)
 • czasami nie radziłam sobie tak dobrze jak zwykle (2 punkty)
 • przez większość czasu radziłam sobie dobrze (1 punkt)
 • radziłam sobie tak dobrze jak zwykle (0 punktów)

 

Pytanie 7

W ciągu ostatnich 7 dni

Czułam się tak nieszczęśliwa, że nie mogłam spać w nocy

 • tak, przez większość czasu (3 punkty)
 • tak czasami (2 punkty)
 • rzadko (1 punkt)
 • nie, wcale nie (0 punktów)

 

Pytanie 8

W ciągu ostatnich 7 dni

Czułam się samotna i nieszczęśliwa

 • tak, przez większość czasu (3 punkty)
 • tak, dość często (2 punkty)
 • niezbyt często (1 punkt)
 • nie, wcale nie (0 punktów)

Pytanie 9

W ciągu ostatnich 7 dni

 Czułam się tak nieszczęśliwa, że wybuchałam płaczem:

 • tak, przez większość czasu (3 punkty)
 • tak, dość często (2 punkty)
 • niezbyt często (1 punkt)
 • nie, wcale nie (0 punktów)

 

Pytanie 10

W ciągu ostatnich 7 dni:

Zdarzało się, że myślałam o zrobieniu sobie krzywdy

 • tak, dość często (3 punkty)
 • czasami (2 punkty)
 • bardzo rzadko (1 punkt)
 • nigdy (0 punktów)

 

Podsumowanie

 Jeśli uzyskałaś wynik powyżej 12 punktów powinnaś skorzystać z pomocy specjalisty - psychologa, psychiatry lub innego lekarza. Wynik testu nie jest diagnozą i może nie odzwierciedlać nasilenia depresji.