wykres

W czasie eksperymentu psychologicznego studenci rozwiązywali trudny test z matematyki.

Pierwszej grupie przed rozpoczęciem testu powiedziano, że wyniki nie są zależne od płci. Kobiety i mężczyźni uzyskują takie same rezultaty.  I rzeczywiście, przeciętny wynik mężczyzn jest tylko minimalnie wyższy od przeciętnego wyniku kobiet.

Jednak jeśli przed testem przekaże się informację, że mężczyźni wypadają na teście lepiej średni wynik kobiet jest nawet 3 razy niższy a wyniki mężczyzn poorawiają się.

Nie tylko na kobiety tracą pewność siebie pod wpływem stereotypów. Biali mężczyźni, którym powiedziano, że Azjaci radzą sobie lepiej na teście matematycznym uzyskiwali gorsze wyniki niż ci, których poinformowano, że wynik nie zależy od pochodzenia etnicznego.

 

Jeszcze nie umiem

Niewiara we własne możliwości mocno wpływa na rzeczywisty wynik naszych działań. Nie warto wmawiać sobie, że nie jestem w stanie nauczyć się nowych rzeczy, podjąć wyzwania. Jeśli rzeczywiście czegoś chcemy lepiej skupić się na tym, że jeszcze nie umiem, ale przez ćwiczenia na pewno zdołam się nauczyć.  Codzienna nauka czegoś nowego, nawet 15-minutowa gimnastyka umysłu lub rozwój praktycznych umiejętności może dodać skrzydeł.

 

Strategia łamania stereotypów

Eksperyment przeprowadzony przez zespół Joshui Aronsona pokazuje jak niewiele potrzeba, aby oprzeć się stereotypom.

Studenci zgodzili się pomagać siódmoklasistom z biedniejszych wiejskich szkół. Spotkali się kilka razy z uczniami próbując przekazać dwa poglądy:

1) inteligencja nie jest czymś stałym lecz rozwija się pod wpływem nauki

2) problemy z nowym przedmiotem są czymś normalnym i wcale nie znaczą, że ktoś jest głupi.

Poza spotkaniami studenci wysłali kilka e-mailów i pomogli uczniom zrobić strony internetowe, które promowały te poglądy.

Grupa kontrolna studentów i uczniów była zaangażowana w kampanię antynarkotykową.

Pod koniec roku szkolnego okazało się, że uczniowie, którym pomagano łamać stereotypy i wzmacniać pewność siebie uzyskali znacznie lepsze rezultaty na egzaminie niż grupa kontrolna. Co więcej znikła także różnica w wynikach egzaminu pomiędzy płciami.

Już kilka spotkań ze studentami znacznie poprawiło wyniki uczniów. To optymistyczny wynik – tak niewiele trzeba, aby uwierzyć, że można nauczyć się czegoś nowego.

 

Przykłady pochodzą z książki: Lise Eliot „Różowy mózg, niebieski mózg”